Cheiro a tempos pasados

Leo esta nova no pais e non poido por mais que preocuparme, isto ule a tempos pasados, non se pode falar de homosexualidade na universidade nin noutras institucións educativas, agardemos que isto non pase a maiores porque a verdade é que non é unha boa nova ... Tamén temos ó señor Aznar reafirmándose no asunto da guerra de irak e dicindo que agora non se pode abandoar porque senon sería recoñecer que se perdeu, ¿non había que garanti-la seguridade dos iraquíes?¿qué importancia ten gañar ou non?

No hay comentarios: