As leccións da vida (corroborando información)

Hoxe, tras o meu frustado asalto á riqueza, lembreime dunha reseña que lin no XL Semanal que falaba dunha señora de 90 anos que tiña un blog e que falaba das leccións da vida. Tras pasar un rato buscando a referencia decidín buscalo en Internet, e aparecen moitas referencias, metinme na primeira, a revista namaste, pero vexo que está en castelán e sen ningunha referencia ao orixinal (sabía que non era española) co que me mosqueou ... Entón fago outra cousa, vexo que as leccións na revista namaste están escritas por unha tal Regina Brett, a busco en Internet e cal é a miña sorpresa que aparece unha señora que non aparenta ter os 90 anos que se supón que tiña. Póñome a ler o que di e seica que as 50 leccións da vida escribiunas cando cumpriu os 50 anos alá na lonxana data do 2006 (WTF!), de feito na súa web xa avanza que non ten 90 anos

Ben, as súas leccións da vida seguen a ser tan válidas coma se tivese 90 pero xa lle quita un pouco de graza ao asunto ;-), de tódolos xeitos sempre antes de crer algo que les ou que ves na televisión, verifica as fontes, asegúrate de que é verdade o que din, non vale, o di o Telediario, no Telediario traballan xente coma ti ou coma min e todos metemos a pata, ten as túas propias ideas, non pasa nada senon son as da maioría ou se te levan a moitas discusións, se leal a ti mesmo e non te deixes influir polo que escoites ou vexas

O meu servidor de correo vai coma un tiro

De feito vai tan ben que recibo os correos antes de que mos envíenSi é que non hai nada coma configurar ben as cousas ;-)

Manifesto "En defensa dos dereitos fundamentais en Internet

Ante a inclusión no anteproxecto de lei sobre a economía sustentábel das modificacións lexislativas que afectan o libre exercicio das liberdades de expresión, de información e o dereito de acceso á cultura a través de Internet, os xornalistas, blogueiros, usuarios, profesionais e creadores de Internet manifestamos a nosa firme oposición ao proxecto, e declaramos que ...

 1. Os dereitos de autor non poden estar por riba dos dereitosfundamentais dos cidadáns, incluíndo o dereito á privacidade, a seguridade, a presunción de inocencia, á tutela xurisdicional efectiva e a liberdade de expresión.


 2. A suspensión dos dereitos fundamentais é e debe seguir sindo unha competencia exclusiva do Poder Xudicial. Nin un peche sen unha sentenza. Este anteproxecto, ao contrario do disposto no artigo 20.5 da
  Constitución, pon en mans dun corpo non xudicial, un organismo dependente do Ministerio de Cultura, a potestade de poder impedir o acceso dos cidadáns españois a calquera páxina web.


 3. A nova normativa vai xerar inseguridade xurídica en todo o sector tecnolóxico español, prexudicando unha das poucas áreas de desenvolvemento e futuro da nosa economía, dificultando a creación de empresas, introducindo barreiras á libre competencia, e trabando a súa expansión internacional.


 4. A nova lexislación proposta ameaza aos novos creadores e dificulta a creación cultural. Coa Internet e os sucesivos avances tecnolóxicos democratízase drasticamente a creación e emisión de todo tipo de contidos que xa non veñen principalmente das tradicionais industria culturais, se non de moitas fontes distintas.


 5. Os autores, como todos os traballadores teñen dereito a vivir do seu traballo con novas ideas creativas, modelos de negocio e actividades relacionadas coas súas creacións. Tentar de soster con modificacións lexislativas unha industria anticuada que non sabe adaptarse a ese novo ambiente non é xusto nin realista. Se o seu modelo de negocio baséase no control das copias dos traballos e na Internet non é posíbel sen violar os dereitos fundamentais, haberán que atopar un outro modelo.


 6. Cremos que as industrias culturais precisan para sobrevivir de alternativas modernas, eficaces, credíveles, accesíbeles e que atendan os novos usos sociais, en vez de limitacións tan esproporcionadas coma ineficaces para o fin que afirman perseguir.


 7. Internet debe funcionar libremente e sen interferencias políticas patrocinadas por grupos que buscan perpetuar modelos de negocio obsoletos e impedir que o coñecemento humano siga sindo libre.


 8. Demandamos que o Goberno asegure por lei a neutralidade da rede en España, ante calquera presión que poda ocorrer, como un marco para o desenvolvemento dunha economía realista e sustentábel para o futuro.


 9. Propoñemos unha reforma real dos dereitos de propiedade intelectual co fin de: retornar á sociedade o coñecemento, impulsar o dominio público e limitar os abusos das entidades xestoras.


 10. Nunha democracia as leis e as súas modificacións deben ser aprobadas despois do debido debate público e de ter consultadas todas as partes implicadas. É inaceptable que se fagan modificacións lexislativas que afectan os dereitos fundamentais nunha lei non orgánica e que trata de outro tema.Copiado de Microsiervos

Que é peor pornografía ou mortes?

Xa o vin onte nos informativos de Telecinco e pensei o mesmo, e hoxe leo a nova, pois inda que non o queirades velai tedes a miña reflexión

Se eu quero que os meus fillos vexan un espectáculo porno é o meu problema, coido que con iso non lles fago mal a lo menos físico, e psicolóxico, bueno supoño que é mellor que vexan ese espectáculo a que vexan o telediario de T5 ou calqueira outro no que se falan de mortos coma quen come patacas e ás veces botan escenas realmente escabrosas e xa non se preocupan nin de avisar. É peor que os teus fillos vexan porno que ver a un delincuente cobrar cartos por contar a súa vida amorosa sen facerlle ningunha pregunta sobor do seus múltiples delitos porque así o estipulou nun contrato? É peor que os teus fillos vexan porno ca ver coma matan a un animal nun suposto arte? Ao mellor se os nosos fillos viran máis porno non habería tantas mortes por violencia doméstica producto dunha educación rancia e caduca que se reflicte nos anuncios que podemos ver na televisión día a día ...

En definitiva coido que os que están a criticar esta "festa" non foron a ela, co que non teñen porque protestar, e se protestan os que foron, pois son parvos por levar aos seus fillos ou por non ter fillos e dicirlle ao resto coma teñen que educalos

Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en internet"

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
 3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
 5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
 6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
 7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
 8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
 9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
 10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.


Que é peor pornografía ou mortes?

Xa o vin onte nos informativos de Telecinco e pensei o mesmo, e hoxe leo a nova, pois inda que non o queirades velai tedes a miña reflexión

Se eu quero que os meus fillos vexan un espectáculo porno é o meu problema, coido que con iso non lles fago mal a lo menos físico, e psicolóxico, bueno supoño que é mellor que vexan ese espectáculo a que vexan o telediario de T5 ou calqueira outro no que se falan de mortos coma quen come patacas e ás veces botan escenas realmente escabrosas e xa non se preocupan nin de avisar. É peor que os teus fillos vexan porno que ver a un delincuente cobrar cartos por contar a súa vida amorosa sen facerlle ningunha pregunta sobor do seus múltiples delitos porque así o estipulou nun contrato? É peor que os teus fillos vexan porno ca ver coma matan a un animal nun suposto arte? Ao mellor se os nosos fillos viran máis porno non habería tantas mortes por violencia doméstica producto dunha educación rancia e caduca que se reflicte nos anuncios que podemos ver na televisión día a día ...

En definitiva coido que os que están a criticar esta "festa" non foron a ela, co que non teñen porque protestar, e se protestan os que foron, pois son parvos por levar aos seus fillos ou por non ter fillos e dicirlle ao resto coma teñen que educalos

Eu prefiro VO e ti?

Ultimamente están moi de moda as series, teñen a calidade de moitas películas e duran máis, non o capitulo máis si a serie, e estou enganchado a algunhas delas, Perdidos, Heroes, House, The IT Crowd, The Big Bang Theory e outras ás que me engancha á miña muller. Gústanme moito e cada unha é diferente e interesante, a primeira destas á que me enganchei foi Perdidos, logo House, logo uns compañeiros de master me falaron dunha serie de informáticos que estaba moi ben, pero que non se podía ver en España e da que so había unha tempada, falaban de The IT Crowd, picoume a curiosidade e decidinme a baixala inda que fora en inglés (non teño mal nivel pero impúñame algo de respeto), iso sí con subtítulos, e púxenme a vela, nunha tarde vinme enteira a primeira tempada e cando a miña muller chegou a casa e estaba a chorar coa risa, a ela picoulle a curiosidade e púxose a vela conmigo e tamén escachaba coa risa. Logo entereime de que seguían a grabar tempadas e baixeinas e vímolas en V.O.S.

O resto de series seguía a velas dobradas en castelán, ata que na quinta tempada de Perdidos estaban tan enganchado e con tanto mono de ver o que ía pasar que decidínme a baixala en VO, fíxeno e o mundo xa nunca foi igual, as voces tórnanse poderosas, con personalidade, axeitadas ao personaxe, os diálogos teñen máis senso, hai detalles que doutro xeito os perdes (é moi difícil traducir directamente dun idioma ao outro sen perder xogos de palabras e demáis), logo de Perdidos seguín con Heroes, posteriormente House, xa dende o principio con Flash Forward (por certo agora se me coincide de vela en castelán non soporto escoitar a doblaxe de Joseph Fiennes, é moi mala), tamén comezamos a ver V en VO e a verdade é que non nos arrepentimos, coido que se gaña moito ao ver as series tal e como foron concebidas. Eu xa estou vendo tamén as películas en versión orixinal e a miña muller xa me di que incluso sen ler os subtítulos está a comezar a entender frases enteiras, ¿e ti porque non te apuntas?

Se queres baixar series e películas en VO pásate por esta web, está moi ben e é moi sinxelo baixar as series e as películas

PD: off-topic, hoxe vendo o oitavo capítulo de Flash Forward dinme conta do acostumados que estamos a certos efectos sonoros, un coche vai polo deserto e as rodas fan ruido de derrape coma se estivesen no asfalto, e a verdade é que non te sorprende escoitalo, é un problema do ouvinte ou do que pon os efectos sonoros que non se preocupa de cambialo axeitadamente?

Que calidade ten a peli que me estou baixando?

Navegando por ai atopei este post no que se fai un moi bo resumo do que son os distintos tipos de videos que te podes atopar por esas páxinas de Deus e que te axudan a ver un número de películas ou series que doutro xeito non poderías (ben por problemas económicos ou por falta de tempo con tanto anuncio polo medio)

Persoalmente non recomendaría ningunha calidade por debaixo de DVD-Screener, é o mínimo para ter unha experiencia de visión e escoitado decente, mesmo nesta calidade moitas veces o audio é moi deficiente e fai que non disfrutes da película como debería ser, pero para poder comprobalo moitas das descargas inclúen unha demo para que aprecies a calidade do video

Agardo que vos sirva

Escribir por escribir

Son moi habituais as listas de 10 motivos para ou por, que inciden en porque é mellor usar unha cousa ou outra, cales son as vantaxes dunha sobor da outra e así. Moitas veces estes motivos están moi ben pensados e moi ben documentados e noutras como é este caso non, é unha lista de 10 razóns polas que firefox é mellor ca explorer, vounas ir escribindo e dando á miña opinión
1. La velocidad: di que é máis rápido Firefox ca Explorer, pode ser que si, pero habería que ver en que condicións, é dicir, se empezas a meterlle complementos a Firefox o rendimento empeza a degradarse notablemente, se abres moitas ventás o consumo de memoria dispárase co que a velocidade vese notablemente reducida, a min persoalmente abrir o firefox lévame do orde de 3 minutos na mentres que IE8 abre case que ao momento

2. La seguridad:
"IE es el paraíso de los creadores de malwares y virus"
Pode ser, pero porque é o máis usado, xeralmente o malware aproveitase máis do mal deseño das páxinas máis ca dos problemas de seguridad do propio navegador. De tódolos xeitos Firefox ten tamén moitas fallas de seguridade. Tamén di que o antivirus chequea as descargas automáticamente, si, se configuras o antivirus para facelo tamén cho fará co IE. Hai complementos moi bos que permiten mellorar moito a seguridade en Firefox, coma son o NoScript, o AdBlock pero iso non é o navegador en sí

3. Los themes: Está ben, podes "vestir" a Firefox ao teu gusto, se para ti iso é algo fundamental xa sabes que navegador escoller

4. Los complementos y plugins: Coido que este é un punto no que Firefox gaña claramente a IE, inda que en IE8 tamén hai complementos inda que non están tan ben coma os de Firefox e non hai tantos, pero hai outras solucións coma no caso de xmarks que instala un programilla para actualizar os teus marcadores en IE tamén

5. Las pestañas: Ou sexa, IE tamén ten pestañas pero en Firefox son unha vantaxe sobor IE, WTF? Ah, si, podes sacar pestañas fora do navegador (co cal xa non usas a pestaña ...) e podes abrir pestañas que pechas accidentalemente, vale, no IE tes que habilitar a páxina de miniaturas para poder ver as últimas páxinas que visitaches, soa moi complicado e moito mellor en Firefox

6. Actualizaciones constantes: Vaia, hai moitas actualizacións de seguridade en Firefox, pero a seguridade non era unha das mellores cousas de Firefox? En Microsoft teñen un calendario de actualizacións programado cos boletíns de seguridad, pode que non che guste o seu método pero coido que nese senso están máis ou menos iguais

7. La privacidad: Este é un punto que ten mellor traballado Firefox e un dos que máis me gusta deste navegador. De tódolos xeitos a posibilidade de navegar de forma anónima a temos en IE dende a versión 8 co InPrivate

8. Restaurar sesión: Tamén un bo punto para Firefox, nada que comentar

9. Efectivo bloqueo contra publicidad: Neste senso coido que están á par, podes deshabilitar a aparición de novas ventas por defecto e non noto moita diferencia, iso sí, se lle engades os complementos axeitados a navegación en Firefox é máis limpa inda que tamén algo máis lenta e poida que máis incómoda

10. Adminsitrador de contraseñas: Grazas a esta característica calqueira que teña acceso ao teu ordenador terá acceso a tódalas túas contas, sinceramente non me parece unha vantaxe, e máis se usas equipos públicos, en IE podes facer que che lembre o teu contrasinal nas páxinas que cho solicita

Dito todo isto, coido que Firefox é máis completo que IE, a min gústame máis, úsoo a diario inda que tamen uso IE e Chrome, o que decanta que Firefox sexa o meu navegador por defecto son os complementos, agora mesmo estou escribindo esta entrada dende ScribeFire que me resulta moi cómodo xa que mentras escribo pode ver a páxina e así o teño máis fácil para resumila. A idea deste post era criticar que se escriba sen probar todos os axentes implicados, o post estaría moi ben se se titulase os 10 motivos porque me gusta Firefox, pero supoño que vende máis a confrontación con IE. Do mesmo xeito quería comentar este post, pero como non ten nin pés nin cabeza xa nin me molesto

Actualización 14/11/2009: Hoxeo vexo un post no que se falan das vulnerabilidades dos navegadores web, sabedes cal é o que máis ten?

A futura interfaz de usuario?

Despois de oir falar en varias páxinas de 10gui, cando cheguei a gizmodo pensei que debería botarlle un ollo porque tiña pinta de que a xente que sabe está segura de que vai ser o futuro e vainos facer cambiar a maneira de traballar no futuro. Podes ver o video a continuación

10/GUI from C. Miller on Vimeo.Tras ver o vídeo a verdade é que coido que non é para tanto, coido que están ven as pantallas multi tactiles máis que o poder usar os 10 dedos non me vai aportar moita productividade ao meu trabalo, xeralmente teño que estar cunha man no rato e a outra no teclado,  se xa me é incómodo o TouchPad do meu portátil, ter unha especie de alfombra en vez de teclado (non haberá teclado no futuro?) coido que non me fará a vida máis fácil

Supoño que o tempo dirá se me trabuco, pero como opinar é libre eu digo que non vai trunfar, xa veremos ;-)

Rememorando o España - Malta

Seica estes xogadores querían rememorar o famoso partido de España - Malta no que gañou a primeira por 12 goles a un, ata eu sería capaz de defender mellor ca ese equipo. Senon se fai algo ao respecto coido que o fútbol pouco a pouco deixará de ser o que é hoxe ...

Visto en Meneame

Mail enviado a "La Ventana" da cadena ser

Hoxe escoitando La Ventana da Cadena Ser falaban dos libros electrónicos (coido que son lectores electrónicos pero da igual) e falaron de se se ía facer algo para evitar á piratería como pasara na música e no cine pero non no nivel de onde sae a piratería, senon a nivel de usuario que se descarga legalmente material dispoñibel por Internet, e xa dixen que non podía máis e mandeilles este mai, ¿terei resposta?

Hola, acabo de escuchar su comentario sobre los libros electrónicos, cuando creo que estoy escuchando algo que en verdad fomenta el progreso, que valora lo que puede aportar la tecnología sobre los "medios tradicionales" me sorprende escuchar como dicen que si se van a tomar medidas para evitar la piratería como ocurre en las películas y en la música, claro, yo pienso, se refieren a evitar que vaya gente al cien con una cámara de vídeo o a controlar la fuga de información de las discográficas y de las empresas audiovisuales que regalan dvd's de promoción, o a acabar con las redes de extorsión de inmigrantes que los obligan a trabajar en el top manta, pero no, me encuentro que hablan de descargas ilegales y de limitar el tráfico p2p que circula por la red como se hace en otros países o incluso a desconectar de la red al que se descargue material "ilegal" de la red.

Pues bien, antes de decir tal cantidad de sandeces deberían preocuparse de informarse y ver como no hay ninguna condena por descarga de ficheros de música o de vídeo en casa de particulares mientras no medie afán de lucro, lo cual no ocurre en mi caso, a mayores de que no me suelo bajar música española y de hecho nada de Ramoncín, Ana Belén o Victor Manuel que son algunos de los más activos promotores de la SGAE, sociedad dedicada a extorsionar a la población española bajo amenaza de denuncia y sanción aunque no tengan la más mínima razón, sociedad que ha obligado a cerrar a multitud de establecimientos por no poder hacer frente a unos gastos que en ningún momento deberían tener que pagar, pero por miedo se hace. Esta es la izquierda progre de este país, todos en contra de la guerra pero a favor de recaudar, no me quites el dinero, yo me solidarizo con los de otro país o voy en contra de un gobierno de derechas, pero por imagen y no porque de verdad lo piense, seguro que si les costara dinero el defender la guerra no estaba allí ni el apuntador

Desde luego, no soy ningún experto en la materia ni mi opinión es cátedra, pero la ley es clara y desde el gobierno, su ministerio de cultura (léase la SGAE), su mecanismo de prograganda (léase PRISA) se está intentando criminalizar algo tan natural como el compartir cultura, se están intentando mantener modelos de negocios arcaicos que hoy en día carecen de sentido y sólo buscan favorecer al intermediario sin pensar en el autor ni en el consumidor de la cultura, sin pensar en la universalidad que podría adquirir una obra como la del ínclito Ramoncín que a día de hoy y con solo un clic podría estar siendo escuchada por alguien en Australia y fomentar una corriente que podría favorecer el realizar conciertos allí (es un ejemplo que nunca va a darse, por supuesto), sino solo pensar en los que están arriba y han ayudado al gobierno a estar donde están

Vamos, que no se pueden poner barreras al campo y si alguien que supiera estuviera en el gobierno sabrían que intentar limitar las descargas es tan inútil como intentar limitar el aire que circula, es hora de pensar en qué manera me puede ayudar Internet en vez de intentar limitarla y espiar mis comunicaciones

Un internauta definido como ladrón por gran parte de la sociedad

PD: Aún estoy esperando que la SGAE me devuelva lo que he pagado de canón por mis tres cd's de mi proyecto de fin de carrera de la universidad, por mi tarjeta de memoria que uso en mi cámara de fotos, por la que uso en mi portátil, por el disco duro de la PS3, etc..... ¿y yo soy el ladrón?

Xa podes traducir ao galego

Dende primeiros de mes está dispoñibel o galego como idioma para traducir usando a páxina de traducción de google e non se me ocorreu outra cousa que comparar a traducción de google coa de a voz de galicia usando este artigo, os resultados: o de google e o da Voz de Galicia. Polo que vexo xa no título aínda lle queda moito por mellorar :D

Visto en google.dirson.com

Wake On Lan

Buscando en Internet atopei dúas páxinas para ver como montar o WOL dende fora da miña rede: en taringa y en lo hice y lo entendí, tentarei por os meus resultados co tema ;-)

Boisima versión de Stand by me "na rúa"

Hoxe mandaronme por mail este enlace que leva a o video que vos poño, sinxelamente xenial.Playing For Change: Song Around the World | Stand By Me de Concord Music Group en Vimeo.

PD: eu estiven en Santa Monica e o video traeme moitos recordos :'(

Un exemplo de empresa

Hoxe lendo o meu feed de blogs atopeime con este post do blog salmon, no que ven a falar do que está facendo unha grande empresa como Toyota durante a crise, e ¿que é iso? Pois fortalecer o que eles consideran o seu primeiro activo, os traballadores, dándolles formación e facendo que fagan traballos útiles pero non os seus propiamente (limpar e pintar a fábrica, simulacros, ...) porque se ven coido que unha empresa non ten porque compartir os seus beneficios na mentres te pague o que acordaches tampouco ten porque desfacerse de ti ás primeiras de cambio

Se podedes facelo chegar ós RRHH das vosas empresas