Nota rápida sobor SQL Loader

Cada vez que me teño que por con SQL Loader non me lembro da maioría das cousas e perdo moito tempo, vou usar esta entrada para reflexar o que uso máis a miúdo

Sacado da documentación de Oracle


 • CHARACTER SET: para especificar a codificación dos datos de entrada, no meu caso xeralmente UTF8
 • FIELDS TERMINATED BY: para especificar como están separados os campos no ficheiro de entrada, WHITESPACES, 'caracter', X'codigo hexadecimal'
 • se poden usar funcións ao carón dos nomes de campo, pero teñen que ir entre ", útil para convertir tipos de datos
 • SKIP: para indicar o número de filas que se deben excluir do procesamento do ficheiro (para eliminar cabeceiras e demáis)
 • WHEN: útil para filtrar rexistros que non interesen
 • FILLER: non cargamos a columna na táboa (está no ficheiro pero non nos interesa)
 • EXPRESSION: para poder asignar unha expresión SQL a unha columna

SQL Loader é unha ferramenta moi flexible que nos permite facer moi doadas as cargas de ficheiros en texto plano, pero ás veces é un pouco complicado chegar a collerlle o punto. Agora unha pequena plantilla do ficheiro de control

Parámetros opcionais en Oracle PL/SQL

Segundo a documentación de Oracle sobor de subprograms en PL/SQL non hai parámetros opcionais. O que si que podemos facer é darlle un valor por defecto, así, se non o pasamos automáticamente se lle asignaría un valor co que funcionaría coma un parámetro por defecto

Saúdos

Que é unha máquina virtual

Se traballas nalgo relacionado coa informática case de seguro que xa sabes o que é unha máquina virtual, se non, probablemente non. Neste post intentarei falar do que é unha máquina virtual e para que nos pode servir

Unha máquina virutal, coma ben indica o seu nome, non é máis ca un software capaz de emular o comportamento e funcionalidades dun ordenador completo, é dicir, poderemos ter un ordenador dentro do noso ordenador

Existen diversos programas para poder acadar este obxectivo, entre os máis importantes están:

 • VMware Workstation: probablemente o máis coñecido e extendido de todos, a súa aplicación Workstation permite crear e xestionar máquinas virtuais (de pago). Existe unha versión gratuita para usar máquinas virtuais máis non permite crear novas Player
 • VirtualBox: a solución de Oracle para a virtualización a nivel usuario. Gratuita e con moitas funcionalidades, incluso permite ampliar a funcionalidade da mesma mediante un SDK qu permite acceder á súa funcionalidade a través de scripts en python
 • Virtual PC: a solución de Microsoft para a virtualización de escritorio
 • QEMU: solución open source para a virtualización en sistemas, utilizado xeralmente en sistemas Linux
E para que imos querer ter outro ordenador no meu ordenador, se o meu xa me da moitos problemas? Ben, son moitos os motivos polos que se podería querer facer, pero os máis habituais serían:
 • Seguridade: no teu ordenador non instalas programas de "dudosa reputación" máis nunha máquina virtual ben illada é un bo sitio para probar
 • Probar cousas novas: nunca probaches linux? Ou un Mac? Ou a nova versión de Windows? Proba nunha máquina virtual e logo te decides ;-)
 • Análise de malware: as máquinas virtuais son os laboratorios para probar a execución de malware e así facer o análise dinámico do mesmo

A nivel empresarial temos moitos máis usos, como poderían ser o escritorio virtual, a virtualización de aplicacións, a provisión de servidores, etc ...

O bo das máquinas virtuais é que podes simular todo o que queiras, ter cinco discos duros, a configuración de rede que queiras, usar isos coma CD's ... e todo nun entorno controlado e fácilmente xestionable

Saúdos