Nota rápida sobor SQL Loader

Cada vez que me teño que por con SQL Loader non me lembro da maioría das cousas e perdo moito tempo, vou usar esta entrada para reflexar o que uso máis a miúdo

Sacado da documentación de Oracle


  • CHARACTER SET: para especificar a codificación dos datos de entrada, no meu caso xeralmente UTF8
  • FIELDS TERMINATED BY: para especificar como están separados os campos no ficheiro de entrada, WHITESPACES, 'caracter', X'codigo hexadecimal'
  • se poden usar funcións ao carón dos nomes de campo, pero teñen que ir entre ", útil para convertir tipos de datos
  • SKIP: para indicar o número de filas que se deben excluir do procesamento do ficheiro (para eliminar cabeceiras e demáis)
  • WHEN: útil para filtrar rexistros que non interesen
  • FILLER: non cargamos a columna na táboa (está no ficheiro pero non nos interesa)
  • EXPRESSION: para poder asignar unha expresión SQL a unha columna

SQL Loader é unha ferramenta moi flexible que nos permite facer moi doadas as cargas de ficheiros en texto plano, pero ás veces é un pouco complicado chegar a collerlle o punto. Agora unha pequena plantilla do ficheiro de control

No hay comentarios: