Da gusto ministros así

O noso ministro de cultura (galego para máis sinais) ben podería aprender do ministro de cultura do Brasil, un home que se adapta o tempo no que vive e que non se deixa mangonear polos lobbys culturais???? e extorsionadores que existen no país que so pensan en recaudar máis cartos e non na libre difusión da cultura nin en universalizar o acceso de máis xente ás obras artísticas da índole que sexan (cine, audio, literatura ou mesmo pintura ...)

É triste ver a artistas supostamente de esquerdas que so se moven polo medo a perder os cartos, que ingresan de manera parcial e totalmente antidemocrática, e que nin se plantexan os beneficios de que as súas obras poidan chegar doadamente a países nos que antes o seu acceso sería imposibel e so queren criminalizar ó usuario que quere escoitar as súas creacións ....

Habería que ver se eses mesmos artistas "de esquerdas" seguirían apoiando o tamén de esquerdas??? político ZP se este quixese rematar co canon dixital ....

No hay comentarios: